dissabte, 4 de febrer de 2012

Al mes de juny de 2012 ens podreu veureMÚSICA DIBUIXADA

A l'escola Torrent d'en Melis el 22 de juny al matí


Contacte:      Lluís M. Bosch i Daniel
                 musicadibuixada@hotmail.com                        
                93 770 85 56   i    615 422 582

divendres, 3 de febrer de 2012

MÚSiCa DiBUiXaDA
Vine i desperta la teva imaginació!
La música és màgia!
                      Lluís M. Bosch i Carolina Rius

Tel. 93 770 85 56   Mòbil 615 422 582  
musicadibuixada@hotmail.com

                                                      Música Dibuixada®  és una marca registrada      Tallers i propostes d’autor (de 3 a 99 anys)Trobareu més informació a: